Program Evropski olimpijski mladi ambasadori na EYOF-u u Mariboru

Parallax Leaf - OKS

Sedmo izdanje programa Evropski olimpijski mladi ambasadori (EYOA) održava se od 23 do 29. jula u Mariboru, tokom Letnjeg Evropskog olimpijskog festivala mladih (EYOF). Za evropskog olimpijskog mladog ambasadora Srbije na Evropskom olimpijskom festivalu mladih Maribor 2023 izabrana je Jana Nikolić.

 

EYOA
Jana Nikolić

 

Program EYOA, organizovan pod pokroviteljstvom Komisije za kulturu i obrazovanje Evropskih olimpijskih komiteta (EOK), ima za cilj da promoviše i ojača olimpijske vrednosti izuzetnosti, prijateljstva i poštovanja među mladim sportistima koji učestvuju na EYOF-u.

 

Program vodi članica Komisije za kulturu i obrazovanje EOK-a Nataša Janković.

 

U Mariboru će 23 EYOA imati zadatak da podstaknu sportiste da prevaziđu konkurenciju, otkriju moć Olimpijskog pokreta i da na zabavan i kreativan način svima približe olimpijske vrednosti.

 

Za evropskog olimpijskog mladog ambasadora Srbije na Evropskom olimpijskom festivalu mladih Maribor 2023 izabrana je Jana Nikolić.  Janin zadatak je da upozna mlade sportiste sa međunarodnom sportskom zajednicom i da ih podstakne da otkriju moć Olimpijskog pokreta, ali i da motiviše mlade sportiste da uzmu učešće u edukativnom programu tokom trajanja EYOF-a u čijem kreiranju ona učestvuje.

 

Evropski olimpijski mladi ambasadori će od 23. do 29. jula (10-20h) izvoditi niz aktivnosti na štandu EYOA za sportiste (Sportsko selo 1 – ispred servisnog centra za nacionalne olimpijske komitete).

 

EYOF je jedinstvena prilika za sportiste da učestvuju u programu, jer ni na jednom drugom takmičenju nemaju ovakvo iskustvo.

 

Sportisti će moći da učestvuju u različitim igrama kao što su Scavenger Hunt, Kahoot, Olympic History, True Olympism, Fair Play is Key, itd. i da osvoje jedinstvene nagrade. Program aktivnosti je na linku: https://www.eyof.org/wp-content/uploads/2023/07/A3-Poster_Activities-Description.pdf

 

Upoznajte evropske olimpijske mlade ambasadore na EYOF-u u Mariboru: https://www.eyof.org/about-eyoa/2023-summer-eyof-maribor/

 

Multinacionalni tim EYOA podržava sedam alumnija, Alfred Varnik (Estonija), Paulius Martinkenas (Litvanija), Rebeka Dal (Danska), Kamil Pavlinski (Slovačka), Mirjana Ivković (Srbija), Piter Marfi (Luksemburg) i Jan Štajnmuler (Nemačka). Svi oni su već učestvovali na prethodnom EYOF-u kao EYOA. Alumni su dali veliku podršku novim ambasadorima, ali su im pružili i dobru dozu slobode da iznesu ideje.