MOK

Cilj Olimpijskog pokreta je da doprinese izgradnji mirnog i boljeg sveta obrazovanjem mladih kroz sport bez diskriminacije bilo kakve vrste, a u duhu prijateljstva, solidarnosti i fer-pleja.

Međunarodni olimpijski komitet je Međunarodna nevladina neprofitna organizacija i kreator olimpijskog pokreta. MOK je najviši organ olimpijskog pokreta. Vlasnik je svih prava na olimpijske simbole: zastavu, moto, himnu i Olimpijske igre. Njegova je prevashodna odgovornost nadgledanje organizacije letnjih i zimskih Olimpijskih igara. U Međunarodni olimpijski komitet učlanjeno je 206 nacionalnih olimpijskih komiteta.

 

Izvršni komitet

Izvršni komitet Međunarodnog olimpijskog komiteta, osnovan 1921, čine predsednik MOK, četiri potpredsednika i deset članova.

Predsednik: Tomas Bah (Nemačka)
Potpredsednici: Ser Miang NG
Džon Kouts
Nikol Hovertz
Zaiking Ju
Članovi: Robin E. Mičel
Denis Osvald
Nenad Lalović
Ivo Feriani
Princ Feisal Al Husein
Naval El Motavakel
Mikaela Kožuangko Javorski
Đerardo Verthajn
Kristin Kloster Asen
Ema Tero

 

Članstvo

Međunarodni olimpijski komitet u svom članstvu ima aktivne i bivše sportiste, predsednike međunarodnih sportskih federacija i nacionalnih olimpijskih komiteta. Međunarodni olimpijski komitet danas ima 115 članova (38 su kao sportisti učestvovali na Igrama) i 23 počasna člana – 20 iz sportskog i olimpijskog pokreta i tri iz kruga uglednih ličnosti iz drugih oblasti, koji su doprineli razvoju olimpizma i olimpijskog pokreta. Huan Antonio Samaran (Španija) je doživotni počasni predsednik.

 

Ciljevi

Cilj Olimpijskog pokreta je da doprinese izgradnji mirnog i boljeg sveta obrazovanjem mladih kroz sport bez diskriminacije bilo kakve vrste, a u duhu prijateljstva, solidarnosti i fer-pleja.

 • Promocija sporta i takmičenja uz posredovanje državnih i međunarodnih sportskih institucija širom sveta.
 • Saradnja sa javnim i privatnim organizacijama s ciljem stavljanja sporta u službu čovečanstva.
 • Pomoć u razvijanju “Sporta za sve”.
 • Unapređivanje mesta žena u sportu na svim nivoima i u svim strukturama, sa ciljem postizanja jednakosti između muškaraca i žena.
 • Suprotstavljanje svim oblicima komercijalne eksploatacije sporta i sportista.
 • Borba protiv dopinga.
 • Promocija sportske etike i fer-pleja.
 • Podizanje nivoa svesti o problemima sredine.
 • Finansijska i obrazovna podrška za zemlje u razvoju kroz instituciju MOK Olimpijsku solidarnost.

Partneri

 • Arbitražni sportski sud (CAS)
  Arbitražni sportski sud (CAS) osnovan je 1983. godine na predlog predsednika MOK Samarana da bi se bavio pravnim problemima sa kojima se sportista može suočiti. Deset godina kasnije Arbitražni sportski sud postao je nezavisno telo.
  Svrha arbitražnog sportskog suda je da presuđuje u svim sporova koji imaju neku vezu sa sportom, a koji dolaze do njega kroz obične arbitražne sudove ili putem žalbi na odluke sportskih tela ili organizacija.
 • Međunarodni komitet za fer-plej (CIFP)
  Olimpijska povelja kao jedan od osnovnih principa olimpijskog pokreta definiše promociju duha prijateljstva, solidarnosti i fer-pleja. Fer-plej podrazumeva pridržavanje sportskih pravila, poštovanje protivnika i borbu protiv nasilja i nepoštenog ponašanja.
  Međunarodni komitet za fer-plej, osnovan 1963. godine, zalaže se za promociju principa fer-pleja, koji čine suštinu sporta. Svake godine CIFP dodeljuje Međunarodne nagrade za fer-plej, koje se na predlog raznih organizacija i javnosti dodeljuju sportistima za njihov doprinos afirmaciji fer-pleja, bez obzira da li su olimpijski šampioni ili početnici.
 • Međunarodni paraolimpijski komitet (IPC)
  Međunarodni paraolimpijski komitet je reprezentativna Međunarodna organizacija vrhunskog sporta za sportiste sa invaliditetom. IPC organizuje, nadzire i koordinira Paraolimpijske igre i druga multi-sportska takmičenja na vrhunskom nivou.
  U Međunarodni paraolimpijski komitet učlanjeno je 160 nacionalnih paraolimpijskih komiteta.
 • Svetska anti-doping agencija (WADA)
  Međunarodni olimpijski komitet organizovao je u Lozani od 2. do 4. februara 1999. godine Svetsku konferenciju o dopingu.
  Na osnovu zaključaka Konferencije, 10. novembra 1999. osnovana je Svetska anti-doping agencija sa zadatkom da promoviše i koordinira borbu protiv dopinga u međunarodnom sportu.
 • Svetsko udruženje olimpijaca (WOA)
  Svetsko udruženje olimpijaca je nezavisna globalna organizacija predstavnika olimpijaca. Inicijator osnivanja ove organizacije bio je Huan Antonio Samaran, a temelji su joj postavljeni na Stogodišnjem olimpijskom kongresu MOK održanom u Parizu 1994. godine.
  Svetsko udruženje olimpijaca je osnovano da bi u aktivnosti olimpijskog pokreta uključilo oko 100.000 olimpijaca širom sveta i promovisalo olimpijske principe i važnost obrazovanja sportista, borbu protiv dopinga i nasilja i netolerancije u sportu, davalo podršku raznolikosti i jednakosti u sportu i sportskom menadžmentu, kao i ostvarivanju prava olimpijaca i učešće u humanitarnim programima.
  Pokrovitelj WOA je Huan Antonio Samaran (Španija), počasni predsednik Žak Rog (Belgija), a predsednik Pal Šmit (Mađarska).

Organizacije koje priznaje MOK

Udruženja međunarodnih sportskih federacija

 • Udruženje međunarodnih federacija letnjih olimpijskih sportova – ASOIF
 • Udruženje međunarodnih federacija zimskih olimpijskih sportova – AIOWF
 • Udruženje međunarodnih sportskih federacija priznatih od MOK – ARISF
 • Generalno udruženje međunarodnih sportskih federacija – GAISF

 

Udruženje međunarodnih federacija letnjih olimpijskih sportova (ASOIF)

ASOIF je osnovan 1984. godine na inicijativu 21 međunarodne sportske federacije čiji su se sportovi nalazili na programu Letnjih olimpijskih igara 1984. godine u Los Anđelesu sa ciljem da koordinira i zaštiti zajednički interes svojih članova.

Danas, su članovi ASOIF 28 međunarodnih sportskih federacija čiji se sportovi nalaze na programu Letnjih olimpijskih igara:

 • Međunarodna streličarska federacija – FITA
 • Međunarodna asocijacija atletskih federacija – IAAF
 • Međunarodna badminton federacija – IBF
 • Međunarodna košarkaška federacija – FIBA
 • Međunarodna amaterska bokserska federacija – AIBA
 • Međunarodna kajakaška federacija – ICF
 • Međunarodna biciklistička unija – UCI
 • Međunarodna konjička federacija – FEI
 • Međunarodna hokejaška federacija – FIH
 • Međunarodna federacija fudbalskih asocijacija – FIFA
 • Međunarodna gimnastička federacija – FIG
 • Međunarodna rukometna federacija – IHF
 • Međunarodna džudo federacija – IJF
 • Međunarodna unija za moderni petoboj – UIPM
 • Međunarodna veslačka federacija – FISA
 • Međunarodna jedriličarska federacija – ISAF
 • Međunarodna streljačka federacija – ISSF
 • Međunarodna federacija sportova na vodi – FINA
 • Međunarodna stonoteniska federacija – ITTF
 • Međunarodna tekvando federacija – WTF
 • Međunarodna teniska federacija – ITF
 • Međunarodna triatlonska unija – ITU
 • Međunarodna odbojkaška federacija – FIVB
 • Međunarodna federacija za dizanje tegova – IWF
 • Međunarodna rvačka federacija – FILA
 • Međunarodna mačevalačka federacija – FIE
 • Međunarodna golf federacija – IGF
 • Međunarodna ragbi federacija – IRB

 

Udruženje međunarodnih federacija zimskih olimpijskih sportova (AIOWF)

Udruženje međunarodnih federacija zimskih olimpijskih sportova obuhvata sedam sportskih federacija čiji se sportovi nalaze na programu Zimskih olimpijskih igara:

 • Međunarodna biatlonska unija – IBU
 • Međunarodna bob i toboganing federacija – FIBT
 • Svetska karlinkg federacija – WCF
 • Međunarodna hokejaška federacija – FIH
 • Međunarodna sankaška federacija – FIL
 • Međunarodna klizačka federacija – ISU
 • Međunarodna skijaška federacija – FIS

 

Udruženje međunarodnih sportskih federacija priznatih od MOK (ARISF)

Udruženje međunarodnih sportskih federacija koje priznaje MOK čini 33 sportskih federacija (oko 200.000 miliona sportista) koje imaju status pridruženih članova MOK, a čiji sportovi se ne nalaze na programima Letnjih i Zimskih olimpijskih igara.

Osnovni cilj ARISF je stvaranje uslova za priznavanje članica – međunarodnih sportskih federacija od strane MOK i nacionalnih olimpijskih komiteta i uvršćenje u program Olimpijskih igara. Članovi ARISF su:

 • Međunarodna aeronautička federacija – FAI
 • Međunarodna automobilska federacija – FIA
 • Međunarodna bandi federacija – FIB
 • Svetska bilijarska konfederacija – WCBS
 • Svetska boćarska konfederacija – CMSB
 • Međunarodna kuglaška federacija – FIQ
 • Svetska bridž federacija – WBF
 • Svetska šahovska federacija – FIDE
 • Međunarodna plesačka federacija – IDSF
 • Međunarodna golf federacija – IGF

 

Generalno udruženje međunarodnih sportskih federacija (GAISF)

GAISF ima 99 članova – međunarodnih sportskih federacija, udruženja i asocijacija sportskih takmičenja različitih nivoa, kao i udruženja i organizacija profesija čiji je delokrug rada sport.

 

Udruženje nacionalnih olimpijskih komiteta (ANOC)

Udruženje nacionalnih olimpijskih komiteta sastaje se najmanje jednom svake dve godine da bi razmenilo informacije i iskustva u cilju učvršćivanja svoje uloge u Olimpijskom pokretu.
ANOC preporučuje MOK način koriščenja fondova formiranih na osnovu prodaje TV prava, a posebno sredstava Olimpijske solidarnosti.

Članstvo ANOK čine 202 nacionalna olimpijska komiteta, odnosno kontinentalna udruženja nacionalnih olimpijskih komiteta:

 • Udruženje nacionalnih olimpijskih komiteta Afrike – ANOCA
 • Olimpijski savet Azije – OCA
 • Evropski olimpijski komiteti – EOC
 • Panamerička sportska organizacija – ODEPA
 • Nacionalni olimpijski komiteti Okeanije – ONOC

 

Multi-sportske organizacije i takmičenja – Sport za sve

 • Međunarodna univerzitetska sportska federacija – FISU
 • Međunarodna federacija za školski sport – ISF
 • Međunarodna katolička federacija za školski sport – FISEC
 • Međunarodna laburistička sportska konfederacija – CSIT
 • Međunarodni savet za vojnički sport – CISM
 • Međunarodna unija za sport u policiji – USIP
 • Međunarodno udruženje sportskih igara – IWGA
 • Međunarodni komitet Mediteranskih igara – CIJM
 • Međunarodna federacija za fizičko obrazovanje – FIEP
 • Međunarodna federacija Sport za sve – FISPT
 • Međunarodna skupština nacionalnih sportskih organizacija – IANOS
 • Trim i fitnes međunarodno udruženje Sport za sve – TAFISA
 • Komitet međunarodnih dečijih igara – CICG
 • Evropska nevladina sportska organizacija – ENGSO
 • Međunarodno udruženje igara veterana – IMGA

 

Obrazovanje i širenje olimpijskih ideala – FER-PLEJ

 • Međunarodna olimpijska akademija – AIO
 • Međunarodni komitet “Pjer de Kuberten” – CIPC
 • Institut Pjer de Kuberten – IPC
 • Udruženje paniberijskih olimpijskih akademija – AIAO
 • Međunarodni petoboj – PI
 • Međunarodni komitet za fer-plej – CIFP
 • Međunarodni savet za zdravlje, fizičko obrazovanje, rekreaciju, sport i ples –
 • ICHPER-SD
 • Evropski koledž za sportsku nauku – ECSS
 • Međunarodno udruženje za sport bez nasilja – AICVS
 • Međunarodna fondacija Olimpafrika

 

Sportska medicina i nauka

 • Međunarodni savet za sportske nauke i fizičko obrazovanje – ICSSPE
 • Međunarodno olimpijsko udruženje za sportsko-medicinska istraživanja – AIORMS
 • Međunarodna federacija za sportsku medicinu – FIMS

 

Sportska oprema i objekti

 • Međunarodno udruženje za objekte za sport i razonodu – IAKS
 • Svetska federacija industrije sportske opreme – WFSGI

 

Mediji i informacije

 • Agencija Frans-pres – AFP
 • Asošjeted pres – AP
 • Reuters
 • Međunarodno udruženje za sportske informacije – IASI
 • Međunarodno udruženje sportske štampe – AIPS
 • Međunarodna federacija sportskih filmova i televizije – FICTS

 

Druge organizacije

 • Međunarodna federacija za merenje rezultata – FIC