Olimpijska solidarnost CIKLUS 2021 – 2024

Zadatak Olimpijske solidarnosti je da organizuje pomoć Nacionalnim olimpijskim komitetima priznatim od strane MOK, a posebno onima koji imaju najveću potrebu za to.

 

Olimpijska solidarnost, osnovana 1961. godine, je telo odgovorno za upravljanje i administriranje dela sredstava, dobijenih od televizijskih prava za Olimpijske igre, nacionalnim olimpijskim komitetima.

Sredstva Olimpijske solidarnosti dodeljuje Komisija za Olimpijsku solidarnost na osnovu posebnih programa kao tehničku ili finansijsku pomoć nacionalnim olimpijskim komitetoma. Odluke o dodeljivanju sredstava nacionalnim olimpijskim komitetima, ili kontinentalnim asocijacijama za razvoj sporta donose se uz vođenje računa o specifičnostima i prioritetima na osnovu člana 5 Olimpijske povelje:

„Zadatak Olimpijske solidarnosti je da organizuje pomoć Nacionalnim olimpijskim komitetima priznatim od strane MOK, a posebno onima koji imaju najveću potrebu za to. Ova pomoć ima formu programa koje zajednički sačinjavaju MOK i nacionalni olimpijski komitet, ako je potrebno uz tehničku pomoć međunarodnih sportskih federacija”.

Olimpijska solidarnost blisko sarađuje sa međunarodnim federacijama (IF) čiji su sportovi u olimpijskom programu, komisijama MOK-a i nekoliko drugih partnera Olimpijskog pokreta kako bi razvili i ponudili visokokvalitetne programe svim NOKovima, posebno onima sa najvećim potrebama.

Za plan 2021-2024, Svetski programi su prvenstveno usmereni na osnaživanje nacionalnih olimpijskih komiteta da zadrže sportiste u srcu Olimpijskog pokreta; omogućavanje NOKovima da doprinesu promociji olimpijskih vrednosti; jačanje strukture NOKa.

 

20 programa – 3 oblasti

 

 

SPORTISTI I RAZVOJ SPORTA

1.Univerzalnost Olimpijskih igara
2.Olimpijske stipendije za sportiste– “Tokio 2020″
3.Olimpijske stipendije za sportiste- „Pariz 2024“
4.Olimpijske stipendije za sportiste- „Peking 2022“
5.Olimpijske stipendije za sportiste- „Milano Kortina 2026“
6.Pomoć ekipnom sportu
7.Pratnja
8.Tehnički kursevi za trenere
10.Tranzicija karijere sportiste
11.Pomoć za aktivnosti sportskih komisija
12.Razvoj sporta
13.Razvoj nacionalnog sportskog sistema
14.Kontinentalne igre – podrška sportistima
15.Razvoj mladih sportista
16.Pomoć sportistima migrantima

OLIMPIJSKE VREDNOSTI

17.Program olimpijskih vrednosti

JAČANJE STRUKE I ADMINISTRACIJE NOK – a

18.NOK menadžment i deljenje znanja
19.Razvoj administracije NOK
20.Nacionalni kursevi obuke za sportske administratore
21.Međunarodni kursevi za obuku menadžera u sportskom menadžmentu
22.Razmene između NOK – ova
23.Forumi za NOK – ove i njihove sportiste
24.Specijalni projekti