Nadzorni odbor OKS

Nadzorni odbor vrši nadzor nad upotrebom sredstava OKS pregledom završnog računa i uvidom u finansijska dokumenta i sa nalazima upoznaje Skupštinu. Nadzorni odbor vrši kontrolu sprovođenja Statuta i ostalih opštih akata OKS i kontrolu sprovođenja odluka Izvršnog odbora OKS.

 

Nadzorni odbor obaveštava Skupštinu o svom radu najmanje jednom godišnje.

 

Nadzorni odbor OKS za Olimpijski ciklus Pariz 2024 čine:

  • Prof. dr Veroljub DUGALIĆ
  • Dušan VULEVIĆ
  • Aleksandar MATKOVIĆ