Sportska komisija

Stalno telo Olimpijskog komiteta Srbije je Sportska komisija koja:

  • zastupa prava i interese sportista i u tom smislu donosi preporuke;
  • razmatra pitanja vezana za sportiste i o tome obaveštava OKS;
  • stara se o edukaciji sportista;
  • strara se o poštovanju i primeni etičkog kodeksa MOK;
  • sarađuje sa Sportskom komisijom Međunarodnog olimpijskog komiteta i Sportskom komisijom Evropskih olimpijskih komiteta;
  • u saradnji sa sportskim komisijama nacionalnih granskih sportskih saveza Olimpijskih sportova koji su članovi OKS, predlaže kandidate Srbije za Sportske komisije MOK-a i EOK-a, na osnovu kriterijuma koje utvrde Međunarodni olimpijski komitet i Evropski olimpijski komiteti;
  • vodi računa o poštovanju pravila Povelje MOK-a koja se odnose na sportiste, borbu protiv svakog oblika diskriminacije i nasilja u sportu i protiv upotrebe supstanci i radnji zabranjenih od strane MOK-a a saglasno Anti-doping kodeksu Olimpijskog pokreta, a na prostoru Republike Srbije.

 

Članove Sportske komisije OKS imenuju sportske komisije nacionalnih granskih sportskih saveza Olimpijskih sportova na period od 4 godine i mogu biti ponovo imenovani. Predsedništvo OKS ima pravo da nominuje dvoje sportista za člana SK OKS.

 

 

Predsednik komisije:Milica ĐURIČIĆ (Tekvondo asocijacija Srbije)
Sekretar komisije:Emir BEKRIĆ (Srpski atletski savez)
Članovi komisije:Filip FILIPOVIĆ (Vaterpolo savez Srbije)
Mitar MRKELA (Fudbalski savez Srbije)
Miloš TOMIĆ (Veslački savez Srbije)
Jelena NIKOLIĆ (Odbojkaški savez Srbije)
Jovana CRNOGORAC (Biciklistički savez Srbije)
Marija TRMČIĆ (Skijaški savez Srbije)
Aleksandar KUKOLJ (Džudo savez Srbije)
Zorana ARUNOVIĆ (Streljački savez Srbije)