Skupština OKS

Najviši organ OKS prema Statutu je Skupština.

Skupština kao najviši organ OKS donosi programe aktivnosti OKS; Statut OKS i druga opšta akta i daje tumačenje njihovih odredaba; odlučuje o prijemu u članstvo OKS i o učlanjenju OKS u druge saveze odnosno organizacije, bira predsednika, generalnog sekretara, izvršni i nadzorni odbor, predlaže kandidate za izbor člana MOK-a iz Srbije; predlaže grad u Srbiji kao kandidata za organizovanje Olimpijskih igara, odnosno drugih sportskih takmičenja u organizaciji ili pod pokroviteljstvom MOK-a.

 

Skupštinu OKS čine:

 

  • po jedan predstavnik članova – nacionalnih granskih sportskih saveza olimpijskih sportova koji su članovi OKS i koji su registrovani u skladu sa Zakonom o sportu Republike Srbije i koji su učlanjeni u međunarodne sportske federacije koje su nadležne za sportove koji su obuhvaćeni programom Olimpijskih igara
  • dva predstavnika Sportskog saveza Srbije
  • sportisti, učesnici Olimpijskih igara, koje imenuju sportski savezi Srbije čiji su sportisti osvajali medalje na Olimpijskim igrama
  • dva člana Sportske komisije OKS
  • redovni i počasni članovi MOK-a iz Srbije, kao i članovi Sportske komisije MOK-a iz Srbije
  • predstavnik Udruženja olimpijaca Srbije
  • predstavnik Paraolimpijskog komiteta Srbije
  • predstavnik Udruženja za medicinu sporta Srbije
  • predstavnik Saveza trenera Srbije