Olimpijski program “Pariz 2024”

Kroz olimpijski program „PARIZ 2024“ Olimpijski komitet Srbije i u narednom olimpijskom ciklusu nastavlja sa primenom i daljim razvijanjem koncepta direktnog finansiranja programa najboljih sportista i timova u Srbiji, sa idejom da se u kontinuitetu obezbede optimalni uslovi za njihove pripreme i takmičenja tokom ciklusa, a sve u cilju stvaranja što većeg broja kandidata za vrhunske rezultate na sledećim Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine.

 

 

Sportisti u individualnim sportskim granama stiču status kategorisanih sportista OKS ispunjavanjem nekog od usvojenih kriterijuma za kategorisanje, čime ostvaruju pravo na učešće u olimpijskom programu „PARIZ 2024“ i podršku u realizaciji njihovih individualnih programa. Aktuelnu listu kategorisanih sportista možete preuzeti ovde.

 

Treneri u sportskim granama stiču status kategorisanih trenera ispunjavanjem kriterijuma koji su postavljeni od strane Izvšrnog odbora OKS. Kriterijume za učešće trenera u olimpijskom prorgramu „Pariz 2024“ možete preuzeti ovde.

 

Kategorisanje u timskim sportskim granama vrši se na osnovu usvojenih kriterijuma za kategorizaciju ekipnih sportova u okviru programa „PARIZ 2024“. Lista kategorisanih ekipnih sportova u okviru programa „PARIZ 2024“ možete preuzeti ovde.