Program „Olimpijska kategorizacija – Pariz 2024“

 

Olimpijski program „Pariz 2024“ od 01. januara 2024. godine transformisan je u program „Olimpijska kategorizacija – Pariz 2024“. Ova transformacija programa realizovana je u cilju stvaranja kvalitetnijih i optimalnijih uslova za finansiranje sportista i ekipa koji su se kvalifikovali, odnosno koji imaju realne mogućnosti da se kvalifikuju na Olimpijske igre 2024, te u cilju maksimalne optimizacije finansiranja sportskih programa navedenih sportista i ekipa. Ovaj program trajaće do početka OI u Parizu (jul 2024. godine).

 

 

Sportisti u individualnim sportskim granama stiču status kategorisanih sportista OKS ispunjavanjem nekog od usvojenih kriterijuma za kategorisanje, čime ostvaruju pravo na učešće programu „Olimpijska kategorizacija – Pariz 2024“  i podršku u realizaciji njihovih individualnih programa. Aktuelnu listu kategorisanih sportista možete preuzeti ovde.

 

 

Kategorisanje u timskim sportskim granama vrši se na osnovu usvojenih kriterijuma za kategorizaciju ekipnih sportova u okviru programa „Olimpijska kategorizacija – Pariz 2024“. Lista kategorisanih ekipnih sportova u okviru programa „Olimpijska kategorizacija – Pariz 2024“ možete preuzeti ovde.