Javne nabavke OKS 2020

JN: 03/2020

Predmet javne nabavke su usluge – Usluga animacije

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnosenje ponuda JN 3/2020

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija JN 3/2020

Rok za dostavu ponuda:

03.03.2020. do 12:00

Napomene:

JN: 02/2020

Predmet javne nabavke su usluge – Usluga postavke koncepta i izrade vizuelnog identiteta i usluga dizajna i pripreme materijala za aktivnosti i događaje u organizaciji OKS

Poziv za podnošenje ponuda

poziv za podnošenje ponuda Jn 2-2020

Konkursna dokumentacija

JN 2-2020 konkursna dokumentacija

Rok za dostavu ponuda:

18.02.2020. do 12:00

JN: 01/2020

Predmet javne nabavke su usluge – Usluga izrade cirada i banera

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Rok za dostavu ponuda:

17.01.2020. do 12:00