Javne nabavke OKS 2020

Predmet javne nabavke Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Rok za dostavu ponuda Napomena
JN: 01/2020

Predmet javne nabavke su usluge – Usluga izrade cirada i banera

Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 17.01.2020. do 12:00