Javne nabavke OKS 2014

JN: 23/2014

Nabavka male vrednosti. Predmet javne nabavke je usluga mobilne telefonije i interneta

Poziv za podnošenje ponuda

poziv-za-podnošenje-ponuda-JN-23

Rok za dostavu ponuda:

12.01.2015. do 13:00

JN: 22/2014

Nabavka male vrednosti. Predmet javne nabavke je usluga – revizija finansijskih izveštaja broj JN: 22/2014.

Poziv za podnošenje ponuda

poziv-JN-22

Konkursna dokumentacija

konkursna-dokumentacija-revizija-22

Rok za dostavu ponuda:

17.11.2017. do 13:00

JN: 21/2014

Nabavka male vrednosti. Predmet javne nabavke su dobra – sportska oprema za tekvondo granu sporta broj JN: 21/2014.

Poziv za podnošenje ponuda

poziv-JN-21

Konkursna dokumentacija

konkursna-dokumentacija-jn-21 (1)

Rok za dostavu ponuda:

15.10.2014. do 13:00

JN: 20/2014

Nabavka male vrednosti. Predmet javne nabavke su dobra – sportska oprema za boksersku granu sporta broj JN: 20/2014.

Poziv za podnošenje ponuda

poziv-JN-20

Konkursna dokumentacija

konkursna-dokumentacija-boks-jn-20

Rok za dostavu ponuda:

26.09.2014. do 13:00

Napomene:

JN: 19/2014

Nabavka male vrednosti. Predmet javne nabavke su dobra – oprema za sportiste broj JN: 19/2014.

Poziv za podnošenje ponuda

poziv-JN-19

Konkursna dokumentacija

konkursna-dokumentacija-jn-19 (1)

Rok za dostavu ponuda:

09.09.2014. do 13:00

Napomene:

JN: 17/2014

Nabavka male vrednosti. Predmet javne nabavke jsu dobra – oprema za sportiste broj JN: 17/2014.

Poziv za podnošenje ponuda

poziv-JN-17

Konkursna dokumentacija

kd-OPREMA-ZA-SPORTISTE-JN-17

Rok za dostavu ponuda:

16.07.2014. do 12:00

JN: 16/2014

Nabavka male vrednosti. Predmet javne nabavke je usluga – prevoza u drumskom saobraćaju po programima priprema i nastupa na takmičenjima koji se realizuju u okviru programa OKS broj JN: 16/2014.

Poziv za podnošenje ponuda

poziv-JN-16-

Rok za dostavu ponuda:

18.07.2014. do 13:00

JN: 15/2014

Nabavka male vrednosti. Predmet javne nabavke su dobra – obuća za sportiste za misije OKS broj JN: 15/2014

Poziv za podnošenje ponuda

poziv-JN-15-SPORTSKA-OPREMA

Rok za dostavu ponuda:

11.07.2014. do 13:00

JN: 14/2014

Postupak javne nabavke u otvorenom postupku. Predmet javne nabavke je Agencijska usluga rezervacije prevoza, smeštaja i ishrane u zemlji i inostranstvu po programima OKS JN: 14/2014.

Poziv za podnošenje ponuda

poziv-za-podnošenje-ponuda-JN-14

Konkursna dokumentacija

konkursna-dokumentacija-JN-14

Rok za dostavu ponuda:

28.07.2014. do 15:00

JN: 13/2014

Nabavka male vrednosti. Predmet javne nabavke je usluga – izrade obeležja i trofeja (značke, privesci, trofeji i sl)

Poziv za podnošenje ponuda

poziv-JN-13

Rok za dostavu ponuda:

20.06.2014. do 14:00

JN: 12/2014

Nabavka u otvorenom postupku. Predmet javne nabavke je usluga organizovanja priprema sportista (zelene pripreme)

Poziv za podnošenje ponuda

poziv-za-podnošenje-ponuda-JN-12 (1)

Konkursna dokumentacija

konkursna-dokumentacija-JN-12

Rok za dostavu ponuda:

07.07.2014. do 15:00

JN: 11/2014

Nabavka male vrednosti. Predmet javne nabavke je usluga dizajniranja promotivnih i edukativnih materijala

Poziv za podnošenje ponuda

poziv-JN-11-

Konkursna dokumentacija

kd-dizajniranje-JN-11

Rok za dostavu ponuda:

07.05.2014. do 12:30

JN: 10/2014

Nabavka male vrednosti. Predmet javne nabavke je usluga – osiguranja članova misije OKS (sportista i službenih lica) oblikovana po partijama

Poziv za podnošenje ponuda

poziv-JN-10-

Konkursna dokumentacija

kd-OSIGURANJE-JN-10

Rok za dostavu ponuda:

07.05.2014. do 12:00

JN: 9/2014

Nabavka dobara male vrednosti. Predmet javne nabavke je usluga izrade cirada sa uslugom štampe (baneri, roll upovi, scenografija …)

Poziv za podnošenje ponuda

poziv-p-JN-9

Rok za dostavu ponuda:

17.04.2014. do 12:00

JN: 8/2014

Nabavka dobara male vrednosti. Predmet javne nabavke je usluga iznajmljivanja scenografije i rasvete

Poziv za podnošenje ponuda

pozivJN-8-OKS

Konkursna dokumentacija

JN-8-scenografija-OKS

Rok za dostavu ponuda:

15.04.2014. do 12:00

JN: 7/2014

Nabavka dobara male vrednosti. Predmet nabavke: usluga iznajmljivanja audio i video opreme

Poziv za podnošenje ponuda

pozivJN-7-OKS

Konkursna dokumentacija

JN-7audio-video-oprema-OKS

Rok za dostavu ponuda:

15.04.2014. do 12:00

JN: 6/2014

Nabavka dobara male vrednosti. Predmet nabavke: usluga – štampanja na bilbordima (bilbordi, city light….)

Poziv za podnošenje ponuda

pozivJN-6

Rok za dostavu ponuda:

27.03.2014. do 12:00

JN: 5/2014

Nabavka dobara male vrednosti. Predmet nabavke: održavanja i ažuriranja društvenih medija Olimpijskog komiteta Srbije (održavanje, kreiranje aplikacija, ažuriranje, vesti i ostalih sadržaja)

Poziv za podnošenje ponuda

pozivJN-5

Konkursna dokumentacija

konkursna-dokumentacija-JN-5

Rok za dostavu ponuda:

25.03.2014. do 12:00

JN: 4/2014

Nabavka dobara male vrednosti. Predmet nabavke: toneri

Poziv za podnošenje ponuda

pozivJN-4

Konkursna dokumentacija

konkursna-dokumentacija-jn-4

Rok za dostavu ponuda:

14.03.2014. do 12:00

JN: 3/2014

Usluga avio prevoza (nabavka avio karata)

Poziv za podnošenje ponuda

poziv-za-podnošenje-ponude-JN-3

Konkursna dokumentacija

konkursna-dokumentacija-JN-3

Rok za dostavu ponuda:

19.02.2014. do 12:00

JN: 2/2014

Nabavka lož ulja

Poziv za podnošenje ponuda

poziv-za-podnosenje-ponuda-jn-2

Konkursna dokumentacija

konkursna-dokumentacija-jn-2

Rok za dostavu ponuda:

14.02.2014. do 12:00

JN: 1/2014

(Usluge) produkcije i realizacije TV emisije “Olimpijski krugovi”, produkcija spotova, kratkih filmova i drugih materijala (Olimpijski koktel, Dan OKS)

 

Poziv za podnošenje ponuda

poziv-za-podnošenje-ponuda-jn-1

Konkursna dokumentacija

konkursna-dokumentacija-jn-1

Rok za dostavu ponuda:

07.02.2014. do 12:00