Javne nabavke OKS 2019

JN: 17/2019

Predmet javne nabavke su dobra – Kancelarijski nameštaj

Poziv za podnošenje ponuda

poziv-za-podnošenje-ponuda-Jn-17-2019

Konkursna dokumentacija

Konkursna-dokumentacija-Jn-17-2019-

Rok za dostavu ponuda:

30.12.2019. do 10:00

JN: 16/2019

Predmet javne nabavke su dobra – medicinski aparat za fizikalnu terapiju

Poziv za podnošenje ponuda

poziv-za-podnošenje-ponuda-Jn-16-2019

Rok za dostavu ponuda:

09.12.2019. do 12:00

JN: 15/2019

Predmet javne nabavke je usluga – Organizacija Školskog dana sporta

Konkursna dokumentacija

JN-15-2019-konkursna-dokumentacija

Rok za dostavu ponuda:

12.09.2019. do 11:00

JN: 14/2019

Predmet javne nabavke je usluga – Organizacija – BEACTIVE NIGHT

Poziv za podnošenje ponuda

poziv-za-podnošenje-ponuda-Jn-14-2019

Konkursna dokumentacija

Jn-14-2019-konkursna-dokumntacija

Rok za dostavu ponuda:

05.09.2019. do 11:00

JN: 13/2019

Predmet javne nabavke je usluga – organizacija – Beactive night run

Poziv za podnošenje ponuda

poziv-za-podnošenje-ponuda-Jn-13-2019

Konkursna dokumentacija

Jn-13-2019-konkursna-dokumentacija-

Rok za dostavu ponuda:

04.09.2019. do 11:00

JN: 11/2019

Predmet javne nabavke je usluga – Usluga revizije projekta „Evropska nedelja sporta“, revizija namenskog utroška sredstava iz budžeta RS za realizaciju programa u 2019. godini, revizija finansijskog poslovanja OKS za poslovnu 2019. godinu.

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Rok za dostavu ponuda:

26.07.2019. do 12:00

JN: 10/2019

Predmet javne nabavke je usluga – Agencijska usluga rezervacije smeštaja, prevoza i drugih troškova vezanih za realizaciju sportskih programa i drugih aktivnosti OKS

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Rok za dostavu ponuda:

19.08.2019. do 11:00

JN: 09/2019

Predmet javne nabavke je usluga – iznajmljivanja rasvete i scenografije za potrebe OKS

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda JN: 09/2019

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija JN: 09/2019

Rok za dostavu ponuda:

01.07.2019. do 12:00

JN: 08/2019

Predmet javne nabavke je usluga – iznajmljivanja audio i video opreme za potrebe OKS

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda JN: 08/2019

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija JN: 08/2019

Rok za dostavu ponuda:

01.07.2019. do 11:00

JN: 07/2019

Predmet javne nabavke je usluga – izrada web sajta OKS

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda JN: 07/2019

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija JN: 07/2019

Rok za dostavu ponuda:

17.06.2019. do 12:00

JN: 06/2019

Predmet javne nabavke je nabavka dobara – Obuća za Misije OKS

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda JN: 06/2019

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija JN: 06/2019

Rok za dostavu ponuda:

03.06.2019. do 10:00

JN: 05/2019

Predmet javne nabavke je usluga – korišćenja komunikacione platforme

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda JN: 05/2019

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija JN: 05/2019

Rok za dostavu ponuda:

24.06.2019. do 12:00

JN: 04/2019

Predmet javne nabavke je usluga – izrada obeležja i trofeja OKS (značke, privesci, trofeji i sl.)

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda JN: 04/2019

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija JN: 04/2019

Rok za dostavu ponuda:

07.05.2019. do 12:00

JN: 02/2019

Predmet javne nabavke je usluga – izrada web sajta OKS

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda JN: 02/2019

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija JN: 02/2019

Rok za dostavu ponuda:

26.02.2019. do 12:00

JN: 01/2019

Predmet javne nabavke je usluga – mobilne telefonije i interneta

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda JN: 01/2019

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija JN: 01/2019

Rok za dostavu ponuda:

08.02.2019. do 12:15