Javne nabavke OKS 2018

JN: 19/2018

Predmet javne nabavke je nabavka dobara – obuća za Misije OKS

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda JN: 19/2019

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija JN: 19/2018

Rok za dostavu ponuda:

17.09.2018. do 12:00

JN: 18/2018

Predmet javne nabavke je nabavka dobara – lož ulje

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv-za-podnošenje-ponuda-Jn-18-2018

Konkursna dokumentacija

Konkursna-dokumentacija-Jn-18-2018-

Rok za dostavu ponuda:

12.09.2018. do 12:00

JN: 17/2018

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv-za-podnošenje-ponuda-Jn-17-2018

Konkursna dokumentacija

Konkursna-dokumentacija-Jn-17-2018

Rok za dostavu ponuda:

13.08.2018. do 12:00

JN: 16/2018

Predmet javne nabavke je usluga – animacije

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv-za-podnošenje-ponuda-Jn-16-2018

Konkursna dokumentacija

Konkursna-dokumentacija-16-2018-

Rok za dostavu ponuda:

14.08.2018. do 12:00

JN: 15/2018

Predmet javne nabavke je nabavka dobara – Obuća za Misije OKS

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv-za-podnošenje-ponuda-Jn-15-2018

Konkursna dokumentacija

Jn-15-2018-konkursna-dokumentacija

Rok za dostavu ponuda:

06.06.2018. do 10:00

JN: 14/2018

Predmet javne nabavke je usluga – izrada obeležja i trofeja OKS (značke, privesci, trofeji i sl.)

Rok za dostavu ponuda:

30.05.2018. do 10:00

JN: 13/2018

Predmet javne nabavke je usluga – brokerska usluga u oblasti osiguranja

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv-za-podnošenje-ponuda-Jn-13-2018

Konkursna dokumentacija

Jn-13-2018-konkursna-dokumentacija1

Rok za dostavu ponuda:

29.05.2018. do 12:00

JN: 12/2018

Predmet javne nabavke je nabavka dobara – materijal za fizikalnu terapiju

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv-za-podnošenje-ponuda-Jn-12-2018

Konkursna dokumentacija

Jn-12-2018-konkursna-dokuemntacija

Rok za dostavu ponuda:

28.05.2018. do 12:00

JN: 11/2018

Predmet javne nabavke je usluga – brendiranje opreme za Misije OKS na međunarodnim sportskim takmičenjima

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv-za-podnošenje-ponuda-Jn-11-2018

Konkursna dokumentacija

Jn-11-2018-Konkursna-dokumentacija

Rok za dostavu ponuda:

23.05.2018. do 12:00

JN: 09/2018

Predmet javne nabavke je usluga – produkcija video materijala i drugih sadržaja namenjenih emitovanju na internetu i društvenim mrežama

Poziv za podnošenje ponuda

Jn-9-2018-konkursna-dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Jn-9-2018-konkursna-dokumentacija

Rok za dostavu ponuda:

14.05.2018. do 12:00

JN: 8/2018

Predmet javne nabavke je usluga – usluga iznajmljivanja rasvete i scenografije

Poziv za podnošenje ponuda

poziv-za-podnošenje-ponuda-JN-8-2018

Konkursna dokumentacija

Konkursna-dokumentacija-Jn-8-2018

Rok za dostavu ponuda:

27.04.2018. do 12:00

JN: 7/2018

Predmet javne nabavke je usluga – usluga iznajmljivanja audio i video opreme za potrebe Olimpijskog komiteta Srbije

Poziv za podnošenje ponuda

poziv-za-podnošenje-ponuda-JN-7-2018

Konkursna dokumentacija

konkursna-dokumentacija-Jn-7-2018

Rok za dostavu ponuda:

27.04.2018. do 11:00

JN: 6/2018

Predmet javne nabavke je usluga – usluga postavke koncepta i izrade vizuelnog identiteta i usluga dizajna i pripreme

Poziv za podnošenje ponuda

poziv-za-podnošenje-ponuda-JN-6-2018

Konkursna dokumentacija

KD-JN-6_1 KD-JN-6_2 KD-JN-6_3

Rok za dostavu ponuda:

13.04.2018. do 14:00

JN: 5/2018

Predmet javne nabavke je nabavka dobara – putne torbe za Misije OKS na međunarodnim sportskim takmičenjima

Poziv za podnošenje ponuda

poziv-za-podnošenje-ponuda-JN-5-2018

Rok za dostavu ponuda:

30.04.2018. do 13:30

JN: 4/2018

Predmet javne nabavke je usluga – agencijska usluga rezervacije smeštaja, prevoza i drugih troškova vezanih za realizaciju sportskih programa i drugih aktivnosti OKS

Poziv za podnošenje ponuda

poziv-za-podnošenje-ponuda-Jn-4-2018

Konkursna dokumentacija

Jn-4-2018-konkursna-dokumentacija

Rok za dostavu ponuda:

04.05.2018. do 11:00

JN: 3/2018

Predmet javne nabavke je usluga – usluga održavanja i ažuriranja društvenih medija OKS

Poziv za podnošenje ponuda

poziv-za-podnošenje-ponuda-JN-3-2018

Konkursna dokumentacija

kd-JN-3-

Rok za dostavu ponuda:

05.04.2018. do 11:30

JN: 2/2018

Predmet javne nabavke je nabavka dobara – nabavka IT opreme za potrebe kancelarije OKS i Misije OKS – fotokopir aparati formata A3, kolortelefonije i interneta

Poziv za podnošenje ponuda

poziv-za-podnošenje-ponuda-JN-2-2018

Rok za dostavu ponuda:

08.02.2018. do 14:00