Javne nabavke OKS 2020

JN: 15/2020

Predmet javne nabavke je – Organizacija Školskog sportskog dana

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda JN 15/2020

Rok za dostavu ponuda:

17.09.2020. do 11:00

JN: 12/2020

Predmet javne nabavke je – Organizacija festivala urbanog sporta

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda JN 12/2020

Rok za dostavu ponuda:

09.09.2020. do 11:00

JN: 11/2020

Predmet javne nabavke je – Majice za potrebe aktivnosti OKS

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda JN 11/2020

Rok za dostavu ponuda:

27.07.2020. do 12:00

JN: 10/2020

Predmet javne nabavke je – Izrada obeležja i trofeja OKS (značke, privesci i trofeji i sl.)

Poziv za podnošenje ponuda

poziv za podnošenje ponuda Jn 10-2020

Rok za dostavu ponuda:

22.07.2020. do 12:00

JN: 09/2020

Predmet javne nabavke je – Brokerska usluga u oblasti osiguranja

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda JN 9/2020

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija JN 9/2020

Rok za dostavu ponuda:

14.07.2020. do 12:00

JN: 08/2020

Predmet javne nabavke je – Usluga revizije projekta „Evropska nedelja sporta“, revizija namenskog utroška sredstava iz budžeta RS za realizaciju programa

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda JN 8/2020

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija JN 8/2020

Rok za dostavu ponuda:

14.07.2020. do 12:00

JN: 07/2020

Predmet javne nabavke je – usluga iznajmljivanja rasvete i scenografije

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda JN 7/2020

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija JN 7/2020

Rok za dostavu ponuda:

08.07.2020. do 12:00

JN: 06/2020

Predmet javne nabavke je – usluga iznajmljivanja audio i video opreme

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda JN 6/2020

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija JN 6/2020

Rok za dostavu ponuda:

08.07.2020. do 11:00

JN: 05/2020

Predmet javne nabavke je – Izrada promotivnih i edukativnih materijala, sa uslugom štampe

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda JN 5/2020

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija JN 5/2020

Rok za dostavu ponuda:

03.07.2020. do 12:00

JN: 04/2020

Predmet javne nabavke su usluge – Produkcija video materijala i drugih sadržaja namenjnih emitovanju na internetu i društvenim mrežama

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda JN 4/2020

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija JN 4/2020

Rok za dostavu ponuda:

10.03.2020. do 12:00

JN: 03/2020

Predmet javne nabavke su usluge – Usluga animacije

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnosenje ponuda JN 3/2020

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija JN 3/2020

Rok za dostavu ponuda:

03.03.2020. do 12:00

JN: 02/2020

Predmet javne nabavke su usluge – Usluga postavke koncepta i izrade vizuelnog identiteta i usluga dizajna i pripreme materijala za aktivnosti i događaje u organizaciji OKS

Poziv za podnošenje ponuda

poziv za podnošenje ponuda JN 2/2020

Konkursna dokumentacija

JN 2/2020 konkursna dokumentacija

Rok za dostavu ponuda:

18.02.2020. do 12:00

JN: 01/2020

Predmet javne nabavke su usluge – Usluga izrade cirada i banera

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda JN 1/2020

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija JN 1/2020

Rok za dostavu ponuda:

17.01.2020. do 12:00