Javne nabavke OKS 2017

JN: 19/2017

Predmet javne nabavke je usluga – usluga revizije finansijskih izveštaja OKS za poslovnu 2017. godinu i to revizije namenskog trošenja budžetskih sredstava u 2017. godini i revizije finansijskih izveštaja za 2017.

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda JN: 19/2017

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumantacija JN: 19/2017

Rok za dostavu ponuda:

11.12.2017. do 12:00

JN:18/2017

Predmet javne nabavke je usluga – usluga animacija dece i vođenja radionica za decu osnovnog i srednje školskog uzrasta za potrebe Olimpijskog komiteta

Poziv za podnošenje ponuda

poziv-za-podnošenje-ponuda-JN-18-2017

Konkursna dokumentacija

kd-JN-18-animacija1

Rok za dostavu ponuda:

16.11.2017. do 12:00

JN:16/2017

Predmet javne nabavke je usluga – usluga izrade cirada sa uslugom štampe

Poziv za podnošenje ponuda

poziv-za-podnošenje-ponuda-JN-16-2017

Konkursna dokumentacija

Jn-16-2017-konkursna-dokumentacija

Rok za dostavu ponuda:

16.06.2017. do 12:00

JN:15/2017

Predmet javne nabavke su dobra – odeća i oprema za misije OKS

Poziv za podnošenje ponuda

poziv-za-podnošenje-ponuda-JN-15-2017

Konkursna dokumentacija

Konkursna-dokumentacija-Jn-15-2017

Rok za dostavu ponuda:

05.07.2017. do 14:00

JN:13/2017

Predmet javne nabavke je usluga – usluga izrade promotivnih i edukativnih materijala, sa uslugom štampe za potrebe OKS

Poziv za podnošenje ponuda

poziv-za-podnošenje-ponuda-JN-13-2017

Rok za dostavu ponuda:

12.05.2017. do 12:30

JN:12/2017

Predmet javne nabavke je usluga – usluga produkcije i izrade videomaterijala i sadržaja za prikazivanje na internetu i društvenim mrežama

Poziv za podnošenje ponuda

poziv-za-podnošenje-ponuda-JN-12-2017

Konkursna dokumentacija

kd-JN-12-produkcija

Rok za dostavu ponuda:

05.05.2017. do 12:00

JN:11/2017

Predmet javne nabavke je usluga – izrada obeležja i trofeja OKS (značke, privesci, trofeji i sl.)

Poziv za podnošenje ponuda

poziv-za-podnošenje-ponuda-JN-11-2017

Konkursna dokumentacija

Jn-11-2017-Konkursna-dokumentacija

Rok za dostavu ponuda:

05.05.2017. do 11:00

JN:10/2017

Predmet javne nabavke su dobra – Obuća za Misiju OKS – Letnji EYOF “Đer 2017”

Poziv za podnošenje ponuda

poziv-za-podnošenje-ponuda-JN-10-2017

Konkursna dokumentacija

Jn-10-2017-konkursna-dokumentacija

Rok za dostavu ponuda:

19.04.2017. do 11:00

JN:9/2017

Predmet javne nabavke je dobro – javne je prevozno sredstvo (polovno motorno vozilo)

Poziv za podnošenje ponuda

poziv-za-podnošenje-ponuda-Jn-9-2017

Konkursna dokumentacija

Jn-9-2017-konkursna-dokumentacija

Rok za dostavu ponuda:

11.05.2017. do 11:00

JN:8/2017

Predmet javne nabavke su dobra – materijal za fizikalnu terapiju

Poziv za podnošenje ponuda

Jn-8-2017-poziv-za-podnošenje-ponuda

Konkursna dokumentacija

Jn-8-2017-konkursna-dokumentacija

Rok za dostavu ponuda:

13.04.2017. do 11:00

JN:7/2017

Predmet javne nabavke je usluga – usluga iznajmljivanja rasvete i scenografije

Poziv za podnošenje ponuda

poziv-za-podnošenje-ponuda-JN-7-2017

Rok za dostavu ponuda:

11.04.2017. do 12:30

JN:6/2017

Predmet javne nabavke je usluga – usluga iznajmljivanja audio i video opreme

Poziv za podnošenje ponuda

poziv-za-podnošenje-ponuda-JN-6-2017

Rok za dostavu ponuda:

11.04.2017. do 12:00

JN:5/2017

Predmet javne nabavke je usluga –Održavanje i ažuriranje društvenih medija Olimpijskog komiteta Srbije (održavanje, kreiranje aplikacija, ažuriranje, vesti i ostalih sadržaja)

Poziv za podnošenje ponuda

poziv-za-podnošenje-ponuda-JN-5-2017

Rok za dostavu ponuda:

24.03.2017. do 11:30

JN:4/2017

Predmet javne nabavke su dobra – toneri

Poziv za podnošenje ponuda

poziv-za-podnošenje-ponuda-JN-4-2017

Konkursna dokumentacija

Konkursna-dokumentacija-Jn-4-2017

Rok za dostavu ponuda:

28.02.2017. do 15:00

JN:3/2017

Predmet javne nabavke su dobra – lož ulje

Poziv za podnošenje ponuda

poziv-za-podnošenje-ponuda-JN-3-2017

Konkursna dokumentacija

Konkursna-dokumentacija-Jn-3-2017

Rok za dostavu ponuda:

28.02.2017. do 14:00

JN:2/2017

Predmet javne nabavke su dobra – telefoni za potrebe kancelarije OKS i misije OKS

Poziv za podnošenje ponuda

poziv-za-podnošenje-ponuda-JN-2-2017

Konkursna dokumentacija

Konkursna-dokumentacija-Jn-2-2017

Rok za dostavu ponuda:

20.02.2017. do 12:00

JN: 1/2017

Predmet javne nabavke je usluga – usluga mobilne telefonije i interneta

Poziv za podnošenje ponuda

poziv-za-podnošenje-ponuda-Jn-1-2017

Rok za dostavu ponuda:

20.01.2017. do 13:00