Javne nabavke OKS 2016

JN: 18/2016

Predmet javne nabavke je usluga – Agencijska usluga rezervacije prevoza, smeštaja i ishrane i zakupa sportskih objekata u zemlji i inostranstvu po programima OKS

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda JN: 18/2016

Rok za dostavu ponuda:

30.01.2017. do 11:00

JN:17/2016

Predmet javne nabavke je usluga – osiguranje članova misije OKS i predstavnika OKS oblikovanu po partijama

Poziv za podnošenje ponuda

poziv-za-podnošenje-ponuda-JN-171

Konkursna dokumentacija

kd-JN-17-osiguranje

Rok za dostavu ponuda:

15.07.2016. do 11:00

JN:16/2016

Predmet javne nabavke je je nabavka dobara – IT oprema

Poziv za podnošenje ponuda

Jn-16-2016-poziv-za-podnošenje-ponuda

Rok za dostavu ponuda:

01.07.2020. do 10:00

JN:15/2016

Predmet javne nabavke je usluga – štampanje na bilbordima

Poziv za podnošenje ponuda

poziv-za-podnošenje-ponuda-Jn-15-2016

Rok za dostavu ponuda:

20.06.2016. do 12:00

JN:14/2016

Predmet javne nabavke je je nabavka dobara – materijal za fizikalnu terapiju

Poziv za podnošenje ponuda

poziv-za-podnošenje-ponuda-JN-141

Rok za dostavu ponuda:

17.06.2016. do 12:30

JN:12/2016

Predmet javne nabavke je nabavka dobara – majice za potrebe projekata OKS

Poziv za podnošenje ponuda

poziv-za-podnošenje-ponuda-Jn-12

Konkursna dokumentacija

kd-JN-12 kd-JN-12_1

Rok za dostavu ponuda:

29.06.2016. do 11:00

JN:11/2016

Premet javne nabavke je nabavka dobara – IT oprema

Poziv za podnošenje ponuda

Jn-11-2016-Poziv-za-podnošenje-ponuda

Rok za dostavu ponuda:

11.05.2016. do 12:00

JN:10/2016

Premet javne nabavke je usluga – Agencijska usluga rezervacije prevoza, smeštaja i ishrane i zakupa sportskih objekata u zemlji i inostranstvu po programima OKS

Poziv za podnošenje ponuda

poziv-za-podnošenje-ponuda-Jn10

Konkursna dokumentacija

kd-JN-10-Agencijske-usluge

Rok za dostavu ponuda:

31.05.2016. do 11:00

JN:9/2016

Premet javne nabavke je usluga – Izrada promotivnih i edukativnih materijala, promo knjige sa uslugom štampe za potrebe OKS

Poziv za podnošenje ponuda

Jn-9-2016-poziv-za-podnošenje-ponuda-

Konkursna dokumentacija

Jn-9-2016-konkursna-dokumentacija

Rok za dostavu ponuda:

26.04.2016. do 12:00

JN:8/2016

Predmet javne nabavke je nabavka dobara – obeležja i trofeji

Poziv za podnošenje ponuda

poziv-za-podnošenje-ponuda-JN-8-2016

Konkursna dokumentacija

Jn-8-2016-konkursna-dokumentacija

Rok za dostavu ponuda:

20.04.2016. do 12:30

JN:7/2016

Predmet javne nabavke je usluga – Izrada cirada sa uslugom štampe

Poziv za podnošenje ponuda

poziv-za-podnošenje-ponuda-JN-7-2016

Konkursna dokumentacija

Jn-7-2016-konkursna-dokumentacija

Rok za dostavu ponuda:

20.04.2016. do 12:00

JN:6/2016

Predmet javne nabavke je usluga – iznajmljivanja rasvete i scenografije

Poziv za podnošenje ponuda

Jn-6-2016-poziv-za-podnošenje-ponuda

Konkursna dokumentacija

Jn-6-2016-konkursna-dokumentacija

Rok za dostavu ponuda:

05.04.2016. do 12:30

JN:5/2016

Predmet javne nabavke je usluga – iznajmljivanja audio i video opreme

Poziv za podnošenje ponuda

Jn-5-2016-poziv-za-podnošenje-ponuda

Konkursna dokumentacija

Jn-5-2016-konkursna-dokumentacija

Rok za dostavu ponuda:

05.04.2016. do 12:00

JN:4/2016

Predmet javne nabavke je usluga – animacija dece i vođenja radionica za decu osnovnog i srednje školskog uzrasta za potrebe Olimpijskog komiteta

Poziv za podnošenje ponuda

Jn-4-2016-poziv-za-podnošenje-ponuda

Konkursna dokumentacija

Jn-4-2016-konkursna-dokumentacija

Rok za dostavu ponuda:

18.03.2016. do 12:00

JN:3/2016

Predmet javne nabavke je usluga – kombi prevoza ljudi i opreme za potrebe Olimpijskog komiteta Srbije

Poziv za podnošenje ponuda

Jn-3-2016-poziv-za-podnošenje-ponuda

Konkursna dokumentacija

Jn-3-2016-konkursna-dokumentacija

Rok za dostavu ponuda:

18.03.2016. do 11:30

JN:2/2016

Predmet javne nabavke je nabavka dobara – nabavka lož ulja

Poziv za podnošenje ponuda

JN-2-2016-poziv-za-podnošenje-ponuda

Konkursna dokumentacija

JN-2-2016-konkursna-dokumentacija

Rok za dostavu ponuda:

02.02.2016. do 12:00