Javne nabavke OKS 2018

Ova stranica se trenutno ažurira.

Predmet javne nabavke Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Rok za dostavu ponuda Napomena
JN:1/2018:
Predmet javne nabavke su dobra
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija