Pravilnik o priznanjima OKS

Na osnovu odredbe člana 52. Statuta Olimpijskog komiteta Srbije, Skupština Olimpijskog komiteta Srbije na sednici održanoj 09. aprila 2010. godine donela je:

P R A V I L N I K

O

PRIZNANjIMA OLIMPIJSKOG KOMITETA SRBIJE

1. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuju se vrste i broj priznanja, kriterijumi za dodelu priznanja i postupak odlučivanja o dodeli priznanja OKS.

Član 2.

Priznanja Olimpijskog komiteta Srbije dodeljuju se sportistima, reprezentativnim selekcijama, trenerima i drugim fizičkim i pravnim licima za postignute sportske rezultate i doprinos razvoju i unapređenju sporta, olimpijskog pokreta i širenju ideja Olimpizma u Srbiji.

2. VRSTE PRIZNANjA

ORDEN OLIMPIJSKOG KOMITETA SRBIJE „SVETOMIR ĐUKIĆ“

Član 3.

Orden Olimpijskog komiteta Srbije „SVETOMIR ĐUKIĆ“ jespecijalno priznanje koje se dodeljuje za postignute vrhunske sportske rezultate i izuzetan doprinos, požrtvovan i samopregoran rad u razvoju olimpijskog pokreta i ideje olimpizma u Srbiji.

Orden Olimpijskog komiteta Srbije „SVETOMIR ĐUKIĆ“ se dodeljuje za celokupno sportsko ostvarenje i životno delo posvećeno razvoju olimpijskog pokreta i širenju ideja Olimpizma u Srbiji.

Orden Olimpijskog komiteta Srbije „SVETOMIR ĐUKIĆ“ sastoji se iz:

  1. Ogrlice i bedža na kome je izliven lik Svetomira Đukića u adekvatnoj kutiji sa logom Olimpijskog komiteta Srbije

  2. Značke “Orden Svetomir Đukić”

  3. Dokumenta koji bliže opisuje uslove za dobijanje najvišeg priznanja OKS,naziv dobitnika i datum.

OrdenOlimpijskog komiteta Srbije „SVETOMIR ĐUKIĆ“ se dodeljuje sportisti odnosno članu reprezentativne selekcije iz Srbije koji je osvojio zlatnu medalju na Olimpijskim igrama ili je postizao višegodišnji kontinuirani uspeh kroz osvajanje medalja na Olimpijskim igrama, Svetskim prvenstvima i Evropskim prvenstvima, a istovremeno njegovo celokupno sportsko stvaralaštvo predstavlja izuzetan doprinos razvoju olimpijskog pokreta i širenju ideje Olimpizma u Srbiji.

OrdenOlimpijskog komiteta Srbije „SVETOMIR ĐUKIĆ“ svečano se uručuje na izbornoj Skupštini OKS svake četvrte godine.

TROFEJ OLIMPIJSKOG KOMITETA SRBIJE

Član 4.

Trofej Olimpijskog komiteta Srbije je priznanje koje se dodeljuje za izuzetne postignute sportske rezultate i zapažen doprinos razvoju i unapređenju sporta.

Trofej Olimpijskog komiteta Srbije sastoji se od:

  1. Prigodne livene skulpture u adekvatnoj kutiji sa logo-om OKS

  2. Dokumenta koji bliže opisuje uslove za dobijanje priznanja, naziv dobitnika i datum

Trofej Olimpijskog komiteta Srbije dodeljuje se najuspešnijim reprezentativnim selekcijama, sportistima i trenerima u jednogodišnjem periodu, posebno:

– Najuspešnijoj reprezentaciji (ženska i muška selekcija)

– Najuspešnijoj sportistkinji

– Najuspešnijem sportisti

– Najuspešnijem mladom sportisti ili sportiskinji

– Najuspešnijem treneru

Trofej Olimpijskog komiteta Srbije se uručuje se na svečanosti koja se održava povodom Dana Olimpijskog komiteta Srbije.

POSEBNE NAGRADE I PRIZNANjA

Član 5.

Predsedništvo OKS može ustanoviti i druge nagrade i priznanja sportistima, trenerima i drugim fizičkim ili pravnim licima.

3. POSTUPAK ODLUČIVANjA O DODELI PRIZNANjA

Član 6.

Odluku o dodeli priznanja OKS donosi Predsedništvo OKS na predlog Komisije za priznanja.

Predsedništvo OKS usvaja Kriterijume za proglašenje najuspešnijih sportista, sportiskinja, ekipa i trenera kojima se bliže uređuju uslovi za dodelu priznanja OKS.

Član7.

Predsedništvo OKS imenuje Komisiju za priznanja iz reda svojih članova, članova Sportske komisije OKS i Komisije za programska pitanja Predsedništva OKS koja primenom Kriterijuma navedenih u prethodnom članu ovog Pravilnika utvrđuje predlog za dodelu priznanja OKS.

Član 8.

Priznanja uručuje Predsednik Olimpijskog komiteta Srbije.

Član 9.

Priznanja mogu, prema ukazanoj potrebi, biti uručena i tokom godine na prigodnim svečanostima.

Član 10.

Stručna služba Olimpijskog komiteta Srbije vodi evidenciju o dobitnicima priznanja OKS. Za ispravnost podataka iz evidencije odgovoran je Generalni sekretar Olimpijskog komiteta Srbije.

4. POSEBNE ODREDBE

Član 11.

Predsedništvo Olimpijskog komiteta Srbije je ovlašćeno da, preko Komisije za priznanja, koordinira aktivnosti sportskih saveza i pruža podršku njihovim predlozima u pogledu dodele redovnih nagrada u oblasti sporta i fizičke kulture, koje dodeljuju državni organi.

Član 12.

Danom usvajanja ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o priznanjima Olimpijskog komiteta Srbije usvojen na sednici Skupštine OKS od 24.02.2009. godine.

Član 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom osmog dana od dana objavljivanja na internet stranici OKS.

 

 

Vlade Divac,
Predsednik

OLIMPIJSKI KOMITET SRBIJE